Home
Despre noi
Clienti
Contact
Servicii
Stiri
Legaturi utile
Situatii financiare anuale
 
 
 
 www.finaco.biz > Clienti

Pentru a deveni client FINACO SECURITIES trebuie sa parcurgi urmatoarele etape:

 • Sa contactezi un agent de servicii de investitii financiare al SSIF Finaco Securities
 • Sa iei cunostinta de documentele de prezentare SSIF Finaco Securities
 • Sa completezi urmatoarele formulare:
  • Cerere deschidere cont
  • Contract de intermediere

Acte necesare:

 • persoane fizice: act de identitate
 • persoane juridice romane:
  • certificat inmatriculare
  • act constitutiv
  • certificat constatator
  • act identitate reprezentant legal
  • imputernicire
 • persoane juridice straine:
  • certificat de inmatriculare (sau echivalent)
  • act constitutiv
  • act identitate reprezentant legal
  • imputernicire pentru persoana care da ordin
  • certificat de rezidenta fiscala

Informarea clientilor cu privire la evaluarea adecvarii - in conformitate cu Instructiunea CNVM 8/2012

În cazul prestării serviciului de consultanţă de investiţii şi/sau administrare portofoliu, S.S.I.F. FINACO SECURITIESS.A. va mentine informatii adecvate si actualizate cu privire la client, iar clientul trebuie să furnizeze informaţii corecte şi suficiente cu privire la cunoştinţele si experienţa sa in domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii, situaţia financiară si obiectivele investitionale, astfel încât S.S.I.F. FINACO SECURITIESS.A. să fie in masura sa recomande potentialului client serviciul adecvat profilului sau.

În acest sens, clientul va completa un chestionar pentru evaluarea profilului de risc al clientului. Actualizarea se realizează la fiecare luare de contact cu clientul daca apar modificari in profilul acestuia

Evaluarea adecvării reprezintă intregul proces de colectare a informaţiilor relevante despre client şi evaluarea ulterioară a adecvarii unui anumit instrument financiar pentru acel client.

S.S.I.F. FINACO SECURITIESS.A. va prezenta clientului şi noţiunea de risc de investiţii precum şi relaţia dintre risc şi randamentul investiţional.Descrierea riscului va include , riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, ale nivelurilor de pierdere care pot aparea in functie de nivelul de risc asumat.

În funcţie de informaţiile menţionate mai sus, S.S.I.F FINACO SECURITIESS.A. va lua în considerare natura şi amploarea serviciului pe care îl va putea furniza clientului în funcţie de cunoştinţele, experienţa, situaţia financiară şi circumstanţele sociale ale clientului, In vederea acţionării in cel mai bun interes al clientului.
În cazul in care clientul nu furnizeaza toate informatiile solicitate prin chestionarul de adecvare (obiectivele investitionale, situatia financiara, experienta si cunostintele in domeniul investitiilor financiare), S.S.I.F. FINACO SECURITIESS.A. va refuza deschiderea contului de client administrat discretionar sau prestarea serviciului de consultanta de investitii, deoarece recomandarile clientului nu corespund obiectivelor investitionale ale clientului respectiv.

In cazul in care S.S.I.F. FINACO SECURITIESS.A. presteaza servicii de investitii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, in ceea ce priveste produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta si de cunostinte necesar - mentionat in chestionar.